Language level test center

Convincent Language Education offers uitgeverij Boom NT2 digital testing exams on language level A1A2 and B1 for the skills of Reading, Writing, Listening and Speaking.

Uitgeverij Boom together with the language departments of Tilburg University, Univertsity of Amsterdam, Radboud University Nijmegen and Rijksuniversiteit Groningen have developed a method independent language exam for Dutch as a second language students; the “TANG-exams”. These exams give a reliable language level indication for reading, writing, listening and speaking on level A1A2 and B1. The language levels refer to the levels of the CEFR.

After the exams, the student receives a certificate showing the reached language levels of all four skills, including the scores.

~In Dutch~

Lezen, luisteren, schrijven en spreken op A2 en B1

Convincent Language Education maakt gebruik van de Niveautoetsen van uitgeverij Boom NT2.

Uitgeverij Boom heeft samen met de talencentra van Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, methodeonafhankelijke niveautoetsen voor NT2-leerders ontwikkeld; de ‘TANG-toetsen’.

De curriculumonafhankelijke NT2-niveautoetsen geven een betrouwbare niveau-indicatie van het taalniveau op de verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) op niveau A1A2 en B1. Ze zijn gekoppeld aan de niveaus van het CEFR.

De scores en het taalniveau worden per vaardigheid weergegeven op het deelname-certificaat.

test centrum