NT2-Niveautoetsen

Lezen, luisteren, schrijven en spreken op A2 en B1

Convincent Language Education maakt gebruik van de Niveautoetsen van uitgeverij Boom NT2.

Uitgeverij Boom heeft samen met de talencentra van Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, methodeonafhankelijke niveautoetsen voor NT2-leerders ontwikkeld; de ‘TANG-toetsen’.

De curriculumonafhankelijke NT2-niveautoetsen geven een betrouwbare niveau-indicatie van het taalniveau op de verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) op niveau A2 en B1. Ze zijn gekoppeld aan de niveaus van het CEFR.

De scores en het taalniveau worden per vaardigheid weergegeven op het deelname-certificaat.

test centrum